Yükleniyor
YENİ SAYI

Haziran 2021; Cilt: 22, Sayı: 1

Buhara Hanlığı/Emirliği Ordusunda Yenileşme Hareketi: Serbazî Birlikleri
Selim Serkan ÜKTEN
ÖZET | TAM METİN
Multiculturalism in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea and E. M. Forster’s Where Angels Fear to Tread
Elif Derya ŞENDURAN
ÖZET | TAM METİN
“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’e Olan Muhabbeti
Sıtkı NAZİK
ÖZET | TAM METİN
Vergi Tahsilatında Yapay Zekânın Kullanımı ve Önemi
Orçun AVCI
ÖZET | TAM METİN
Japonya Siyasetinde Kadın: Liberal Demokrat Parti (LDP) Üzerinden Bir Değerlendirme
Hatice ÇELİK, Güler Ceren ÇOKER
ÖZET | TAM METİN
Populism in Perspective: Many Strategies, Not Populisms
Gözde YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
Etno-Sembolist Perspektiften Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Ulus-Devlet ve Vatandaşlık
Funda ÇOBAN
ÖZET | TAM METİN
Zaman-Değişen Okun Katsayısı ve Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz
Bilge PEKÇAĞLAYAN, Lütfi ERDEN
ÖZET | TAM METİN
Siyasetin Halet-i Ruhiyesi: Popülizm ve Demokrasi Dikotomisi
Kerem Barış ALTINTAŞ, Özgür ÖNDER
ÖZET | TAM METİN
Osmanlı Devlet’inde Şikâr-ı Hümayun ve IV. Mehmed’in Çatalca ve Karıştıran Avları
Gökay KARADUMAN
ÖZET | TAM METİN
Birinci Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Türkiye’de Otoriter Modernleşmenin Dönemler Arası Sürekliliği
Halil KANADIKIRIK
ÖZET | TAM METİN
Türkiye’deki Pazarlama Yazınına Dair Bir İnceleme
Aslıhan KIYMALIOĞLU, Duygu AYDIN ÜNAL
ÖZET | TAM METİN
Türkiye İş Kurumu’na Başvuran Y Kuşağı İşsizlerin Kaygı Düzeyleri: Ankara İli Örneği
Hilmi ETCİ, Merve ÇELİK GÖNÜLTAŞ, Çağlar ÖZBEK
ÖZET | TAM METİN
Feminization of Migration’: Migration Experiences of Afghan Women Living In Ağri
Ceren AVCİL
ÖZET | TAM METİN
İnsan Kaynakları Politikalarının Yönelimi: Türkiye’nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Araştırma
Muhammet Hamdi MÜCEVHER, Zeynep DEMİRGİL
ÖZET | TAM METİN
Kadınlara Yönelik Yapılan Uygulamalarda Kalkınma Ajanslarının Önemi: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Doka) Örneği
Murat YAMAN, Nazlı ÖZCAN SARIHAN
ÖZET | TAM METİN
Küresel Siyasette Moskova’nın Farklı Yüzleri: Covid-19 Salgını ile Mücadele ve Sputnik V
İbrahim KÖREMEZLİ
ÖZET | TAM METİN
Retro Pazarlama ve Markaların Retro Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma
Burak ÇEBER
ÖZET | TAM METİN
Mimar Dergisi’nin Arkitekt Dergisi’ne Evrilmesini Sürecinin (1931-1934) İçerik Analizi
Elif ATICI, Terane Mehemmedova BURNAK
ÖZET | TAM METİN
Hakikat Sonrası Bilincin Siber-Mekân Üzerinden Üretimi: Ağdaşın Kamusal Mekânı
Evren ÜLKERYILDIZ, Nilay ÖZCAN USLU
ÖZET | TAM METİN
The Profound Difference Concerning Flow in Achievement Orientations for High School Students
Merve Nur ŞAHAN, Ayşe AYPAY
ÖZET | TAM METİN
16. Yüzyılda Yazılmış Olan Ahterî Tarihinin Kaynak Değerlendirilmesi
Mehmet Emin YAĞCI, Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
ÖZET | TAM METİN