Yükleniyor
YENİ SAYI

Aralık 2020, Cilt 21, Sayı 2

Doğu Hindistan Şirketindeki İngiliz Askerlerinin Hayatı
Hüseyin GÜNARSLAN
ÖZET | TAM METİN
Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Eskişehir’de Yaşayan İranlılar
Emine GÜMÜŞSOY
ÖZET | TAM METİN
Sözlü Tarihin Geçerliliği ve Güvenilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
İlker DERE, Erkan DİNÇ
ÖZET | TAM METİN
Bir Zamanlar Anadolu’da Halı Dokumak: The Oriental Carpet Manufacturers Limited [Şark Halı Kumpanyası] ve Osmanlı Halıcılığındaki Önemi [1907 – 1914]
Emrah YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
How Do The Hotel Managers Cope Wıth Negatıve Outcomes? The Antecedents And The Consequences Of Emotıonal Labor
Merlys Adriana CAZARAN BOHORQUEZ, Hakan SEZEREL, Bryan CHRISTIANSEN
ÖZET | TAM METİN
Gelişmekte Olan Ülkelerde Jeopolitik Riskler ve Borsa Davranışları: Zamanla Değişen Nedensellik Yaklaşımı
Taner SEKMEN
ÖZET | TAM METİN
Türk Sinemasında Solun Soluğu
Cansu KAYMAL
ÖZET | TAM METİN
Devletler Egemenliklerini Neden Transfer Eder?
Hüsna TAŞ YETİM
ÖZET | TAM METİN
Türkiye’de Güncel Dar ve Daraltılmış Bölge Bağlamında Seçim Sistemi Tartışmaları
Battal YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
Tayfun YÖRÜK, Nuray AKAR, Hande ERDOĞAN
ÖZET | TAM METİN
Public Administrator Profile in Political Treatises: Special Reference Nizamülmülk, Kınalızade Ali Efendi and Machiavelli
Aysun ÖCAL
ÖZET | TAM METİN
Hedonik Alışveriş Özellikleri, Özseverlik, Kendi Kendine Hediye Satın Alma Motivasyonları ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Bülent DEMİRAĞ, Sinan ÇAVUŞOĞLU
ÖZET | TAM METİN
Bölünmenin Kurumsal Ekonomi Politiği: Sudan Örneği
Tahsin YAMAK
ÖZET | TAM METİN
Türkiye - Avrupa Birliği İlişkisinin Teşkilat Yapısı Üzerinden İncelenmesi: Avrupa Birliği Başkanlığı
Ahmet Bora TARHAN, Erhan EZİCİ
ÖZET | TAM METİN
Tek Kutuplu Sistemde Süper Güç Davranışı: Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası ve Trump Dönemi
Hasan Basri YALÇIN, Bekir İLHAN
ÖZET | TAM METİN
Üniversiteli Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçlerinde Konum Bazlı Sosyal Medya Ağlarının Rolü
Begüm ODACI, Emre GÖKALP
ÖZET | TAM METİN