Yükleniyor

Haziran 2015, Cilt: 16, Sayı:1

1-An Analysis of the Relationship Between the Percepti-ons of Leadership Styles and Various Job Attitudes
Altan AYAN
ÖZET | TAM METİN
2-Auf der Zielscheibe: Günter Grass‘ Autobiographie „Beim Häuten der Zwiebel“
İsmail BOYACI
ÖZET | TAM METİN
3-A Spatial Interpretation of David Greig’s Europe
Dilek İNAN, Ayişe Lebriz Tacettin SÖNMEZ
ÖZET | TAM METİN
4-İdealist Ontolojinin Temsilleri Olarak Kral Oidipus ve Bir Adam Yaratmak / Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Pınar İNCEEFE, Engin BÖLÜKMEŞE
ÖZET | TAM METİN
5-Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te İşlem Gören Spor Kulüpleri Üzerine Bir Uygulama
Nuri AVŞARLIGİL, Yusuf DEMİR, Ercüment DOĞRU
ÖZET | TAM METİN
6-Üstün Yetenekli Öğrencilerin IQ Puanlarının Anne-Baba Eğitimi ve Aile Geliri Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması
Mustafa Serdar KÖKSAL, Ali İhsan BORAN
ÖZET | TAM METİN
7-Nilüfer Kuyaş’ın Serbest Düşüş ve Annie Ernaux’ nun Yalın Tutku Adlı Eserlerinde Kadın Karakterlerin Saplantılı Aşk’larının Analitik Olarak Karşılaştırılması
Ali GÜLTEKİN, Onay ORCAN
ÖZET | TAM METİN
8-Toplum Hizmeti Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Asım ARI, Zühal ÇUBUKÇU, Pınar GİRMEN, Esra EREN, Ayşe DÖNMEZ, Burak Yasin YILMAZ, Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU, Mikail YALÇIN, Tuğba İNCİ, Yasir ARMAĞAN, Zeynep AKIN, Zeynep KILIÇ
ÖZET | TAM METİN