Yükleniyor

Aralık 2014, Cilt:15, No:2

1-An Empirical Basis of Multi-Level Governance Approach: Subnational Mobilisation in the European Union Arena
Ali Onur ÖZÇELİK
ÖZET | TAM METİN
2-Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme
Sabit DOKUYAN
ÖZET | TAM METİN
3-Dinleme Davranışının Müşterinin Satın Alma Niyeti ve Satın Alma Davranışına Etkisi: Seyahat Acentası Satış Temsilcileri Kapsamında Bir Araştırma
Meryem AKOĞLAN KOZAK, Merve DOĞAN
ÖZET | TAM METİN
4-Bourdieu’nun Materyalist ve Siyasal Din Okuması Üzerine
Ali KAYA
ÖZET | TAM METİN
5-Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım
Emrah Doğan, H.Naci BAYRAÇ
ÖZET | TAM METİN
6-‘Gösteri Toplumu’: Geleneksel Anlatı Sinemasının Simgesel Düzenlemeleri Üzerine Düşünmek
Barış KILINÇ, Elif Pınar KILINÇ
ÖZET | TAM METİN
7-Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye İthali – Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Zeki KARTAL, Hakan ACAROĞLU
ÖZET | TAM METİN
8-Türkiye’de Yaşlı Kadın Olmak Kuşaklararası Görüşler: Eskişehir İl Örneği
Günseli KURT
ÖZET | TAM METİN
9-Aykırı Sözlükler
Fatih DOĞRU
ÖZET | TAM METİN