Yükleniyor

Haziran 2014, Cilt: 15, Sayı: 1

1-Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi
Güzin KIYIK KICIR, Didem PAŞAOĞLU
ÖZET | TAM METİN
2-New Directions in Contemporary American Nonfiction
Işıl ÖZCAN
ÖZET | TAM METİN
3-Toplam Üretken Bakım Yönetim Sistemi ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Araş-tırma
Ahmet BİNGÖL, Sıtkı ÇORBACIOĞLU
ÖZET | TAM METİN
4-When Folk Religion Meets Orthodoxy: The Case of Imam Birgivi
Halil Saim PARLADIR
ÖZET | TAM METİN
5-Mobbinge Maruz Kalma Durumunun Belirlenmesi: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma
İlkay Sevinç TURAÇ, Bayram ŞAHİN
ÖZET | TAM METİN
6-Kamu Çalışanlarının Stres Düzeylerinin Ölçülmesi ve Eskişehir Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Hüseyin GÜRBÜZ, Rüveyda DOĞAN, Elif GÖRMÜŞ, Gamze Pelin TOKYAY, Dilara ÖZTEKİN, Gökhan ENGİZ
ÖZET | TAM METİN
7-Gelir Getirici Suçlar Temelinde Suç Örgütlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Erzurum Örneği
Musa KARAKAYA, Yavuz KAHYA
ÖZET | TAM METİN
8-1916 Maarif Teftişlerinde Mamuratülaziz Sancağı’nın İlköğretim Durumu
Mustafa GENÇOĞLU
ÖZET | TAM METİN
9-Pontus Sorunu: Tarihi Seyri ve Çözüm Çalışmaları
Mustafa Yahya METİNTAŞ, Mehmet KAYIRAN
ÖZET | TAM METİN