Yükleniyor

Aralık 2013, Cilt: 14, Sayı: 2

1-Bireycilik/Toplulukçuluk ile Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Arasındaki İlişkide İçsel Motivasyonun Biçimlendirici Rolü
Zeynep OKTUĞ, Melis Seray ÖZDEN
ÖZET | TAM METİN
2-The Invisible Man: An Alien in New York Searching for Identity
Alpaslan TOKER
ÖZET | TAM METİN
3-Kurban Said’in “Ali ve Nino” Adlı Eserinde Doğu(lu) ve Batı(lı) İmgesi
Engin BÖLÜKMEŞE, Fulya ÇELİK
ÖZET | TAM METİN
4-Democracy or Hypocrisy in John Le Carre’s The Spy Who Came in from the Cold
Fırat YILDIZ, Erdinç DURMUŞ
ÖZET | TAM METİN
5-İlişki ve Görev Çatışması ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Araştırılması: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Güney ÇETİN GÜRKAN, Tülay DEMİRALAY
ÖZET | TAM METİN
6-Aussprachliche Interferenzen der Studenten bei der DaF-Lehrerausbildung
Ayhan BAYRAK
ÖZET | TAM METİN
7-Değerler Değişimi ve Kuşaklararası Çatışma: İran Khoy Kenti Örneği
Alireza LOTFİ, Sabour KABİRİ, Hojjat GHASEMLOU
ÖZET | TAM METİN
8-Sekülerleşme Teorisinde Bilim ve Din İlişkisine Farklı Bir Yaklaşım
Volkan ERTİT
ÖZET | TAM METİN
9-Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması
Fatih ÇEMREK, H. Naci BAYRAÇ
ÖZET | TAM METİN