Yükleniyor

Kasım 2013, Cilt: 14 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Özel Sayısı

1-Eskişehir Ekonomisinin Genel Görünümü: Bölgesel Göstergelerle Bir Değerlendirme
Özcan DAĞDEMİR
ÖZET | TAM METİN
2-Yûnus Diyarında Bir Mevlevî: Arif Nihat Asya
Saadettin YILDIZ
ÖZET | TAM METİN
3-Mehmet Kaplan’ın Kendi Ağzından Hayatı: Eskişehir Dönemi
Muharrem DAYANÇ
ÖZET | TAM METİN
4-Eskişehir İli Dil Atlası Çalışmaları (Yerli ve Göçmen Ağızları)
Erdoğan BOZ, Semra GÜNAY AKTAŞ
ÖZET | TAM METİN
5-Eskişehir’in Kültür ve Edebiyat Elçileri: Şairler ve Eskişehir
Medine SİVRİ
ÖZET | TAM METİN
6-Odunpazarı Evleri’nde Ramazan Gecelerinde Boş Zaman Mekanları
Ejder Okumuş
ÖZET | TAM METİN
7-Nasreddin Hoca Fıkralarının Metin Merkezli Halk Bilimi Kuramlarından Yayılma ve Gelişme Kuramlarına Göre Tahlili
Zülfikâr BAYRAKTAR
ÖZET | TAM METİN
8-Zaman ve Mekânı Aşan Söylemleriyle Yunus Emre’de İnsan Anlayışı
Ömer YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
9-1830-1914 Arası Eskişehir Lületaşı Madeni ile İlgili Bazı Tespitler
Emine GÜMÜŞSOY
ÖZET | TAM METİN
10-XIX. Yüzyıl Ortalarında Eskişehir’de Sosyal ve Ekonomik Açıdan Meslekler
Metin MENEKŞE
ÖZET | TAM METİN