Yükleniyor

Haziran 2013, Cilt: 14, Sayı: 1

1-Suç Korkusunun Sosyolojik Belirleyenleri: Sosyal Sermaye mi? Sosyal Kontrol mü?
Önder KARAKUŞ
ÖZET | TAM METİN
2-Dynamics in the Diffusion and Institutionalization of Site-Based Management Reform in the United States of America
Kubilay GÖK, Yücel SAYILAR
ÖZET | TAM METİN
3-İlköğretim Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Görüşleri
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
ÖZET | TAM METİN
4-Kamu Yönetiminde Etmen Tabanlı Modelleme
Osman SEYHAN
ÖZET | TAM METİN
5-Mağazanın Sosyal Boyutunun Tüketim Duyguları ve Tüketici Tatmini Üzerindeki Etkisi
Hülya BAKIRTAŞ
ÖZET | TAM METİN
6-A Research on the Determination of Machiavellian Personality Tendencies
Altan AYAN, Sinan ÜNSAR, Güner KAHRAMAN
ÖZET | TAM METİN
7-Erzincan Darüleytamına Dair Bazı Bilgiler
Galip EKEN
ÖZET | TAM METİN
8-Akdeniz ve Hint Okyanusu Gemicilik Geleneklerinin Genel Bir Mukayesesi
Nihal ŞAHİN UTKU
ÖZET | TAM METİN