Yükleniyor

Aralık 2012, Cilt: 13, Sayı: 2

1-New Mode of Diplomacy in the 21st Century: Science Diplomacy
Güliz SÜTÇÜ
ÖZET | TAM METİN
2-Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Etkisi: Panel Çekim Modeli Uygulaması
Ayça AYSUN, Oktay ÖKSÜZLER, Metehan YILGÖR
ÖZET | TAM METİN
3-OECD Ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir İncelemesi
Fatih YARDIMCIOĞLU
ÖZET | TAM METİN
4-Hıristiyan Mistik ve İslam Tasavvuf Geleneğinde Kadın İmgesi ve Evlilik Konusuna Kısa Bir Bakış
Ömer YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
5-Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi
İshak AYDEMİR, Vedat IŞIKHAN
ÖZET | TAM METİN
6-Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri
Enis HEMEDOĞLU, Mahmut KOÇAK, Aslıhan ÖZKAN, Başak Melek BERBEROĞLUGİL
ÖZET | TAM METİN
7-Dünyada Mevduat Sigortacılığı ve Türkiye Uygulaması
Fikret KARTAL
ÖZET | TAM METİN