Yükleniyor

Haziran 2012, Cilt: 13, Sayı: 1

1-Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Sibel ÇELİK, Yasemin Deniz AKARIM
ÖZET | TAM METİN
2-Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi
Hakkı KAHVECİ, Ahmet AYPAY
ÖZET | TAM METİN
3-Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Gülbeyaz ÜNLÜER, Şefik YAŞAR
ÖZET | TAM METİN
4-Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Mikro Kredi Uygulaması: Eskişehir İli Örneği
Mehmet ŞENGÜR, Sami TABAN
ÖZET | TAM METİN
5-Millî Edebiyat Dönemi, Milliyetçi Edebiyat ve Millî Edebiyat Kavramı Üzerine Düşünceler
Muharrem DAYANÇ
ÖZET | TAM METİN
6-Vatandaşlığın Niteliksel Dönüşümü ve Vatandaşlık Eğitimi Üzerine Bir Betimleme Çalışması
Nilgün DAĞ
ÖZET | TAM METİN
7-Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması
Asım ARI
ÖZET | TAM METİN