Yükleniyor

Haziran 2010, Cilt: 11, Sayı: 1

1-Jön Türkler ve Türkiye’nin Batılılaşması
İlyas Söğütlü
ÖZET | TAM METİN
2-An Empirical Study on Attitudes of Future Managers and Employees Toward Ethical Use of Computers
Ali Acılar ve Muzaffer Aydemir
ÖZET | TAM METİN
3-Eleştiriler Işığında Muzaffer İzgü Yapıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ali Gültekin, Zeynep Çiftçi, Arzu Yetim ve Zeynep Orhan
ÖZET | TAM METİN
4-Meslek Lisesi Öğrencilerinin Doğrusal ve Sabit Fonksiyon ile Bunların Grafiksel Gösterimine İlişkin Algıları
Vesife Hatısaru ve Bülent Çetinkaya
ÖZET | TAM METİN
5-Üniversite Kampüslerinde Uygulanan Tecavüz ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitim Programlarının Etkililiği
M. Alper Sözer ve Shelly Clevenger
ÖZET | TAM METİN
6-Aghion-Howitt Büyüme Modeli Çerçevesinde Kurumsal Yapının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkilerinin Panel Veri Analizi
Selim Yıldırım ve Mustafa Özer
ÖZET | TAM METİN
7-OECD Ülkelerinde 1980 Sonrası Gelir Vergisi Reformlarının Değerlendirilmesi
Ali Çelikkaya
ÖZET | TAM METİN
8-Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı
Ferdi Çelikay ve Erdal Gümüş
ÖZET | TAM METİN
9-Kamu Politikalarının Analizinde Doğrusal Modelin Yetersizliği: Karmaşık Bir Model Önerisi
Süleyman Çelik
ÖZET | TAM METİN
10-Paslanmaz Çelik Sektöründe Fiyat Riskinden Korunmak İçin Krom Nikel Ham Çelik ve EURO/USD Paritesinin Fiyatlara Etkilerinin İncelenmesi
Nurullah Uçkun
ÖZET | TAM METİN
11-Muhasebe Meslek Mensuplarının Örgütsel Stres Kaynaklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Örneği
Seyhan Çil Koçyiğit, Emine Çına Bal ve Veli Öztürk
ÖZET | TAM METİN
12-Tüketiciliğin Gelişen Gücü: Siyasal Tüketicilik
Halil Semih Kimzan ve Feyza Kaya
ÖZET | TAM METİN
13-Eskişehir’de Belediye Hizmetlerine İlişkin Algı ve Memnuniyetlerin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile Ölçülmesi
Nuray Girginer ve Bülent Cankuş
ÖZET | TAM METİN
14-Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma
Murat Özdemir
ÖZET | TAM METİN