Yükleniyor

Aralık 2009, Cilt: 10, Sayı: 2

1-Auswırkung Des Ausbıldungssystems Auf Dıe Beschaftıgungssıtıuatıon Der Jugend InDeutschland In Der Ersten Hälfte Der 1990’er Jahre In Den Regıonen Oldenburg,Ammerland, Wesermarsch, Delmenhorst, Vechta Und Cloppenburg
Zeki Kartal
ÖZET | TAM METİN
2-Global Fund and Potentials for Emerging Markets
Metin Toprak ve Rıdvan Çabukel
ÖZET | TAM METİN
3-Para Politikası Şoklarının Asimetrik Etkileri
Etem Hakan Ergeç
ÖZET | TAM METİN
4-Türkiye İlleri İtibari ile Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Analizi
Hakan Acaroğlu ve Özcan Dağdemir
ÖZET | TAM METİN
5-Otel İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Mehmet Oğuzhan İlban, Murat Doğdubay ve Hande Gürsoy
ÖZET | TAM METİN
6-Girişimci Hevristikleri: Bir Kavramsal Çözümleme
Serpil Tomak
ÖZET | TAM METİN
7-Marka Tercihlerine ve Tercih Nedenlerine Gizli Markov Modelinin Uygulanması
Tuncay Can ve Ersoy Öz
ÖZET | TAM METİN
8-İşletmelerde Finansal Başarısızlık Tahminlemesi: Yapay Sinir Ağları Modeli ile İMKB Üzerine Bir Uygulama
Göktuğ Cenk Akkaya, Erhan Demireli ve Ümit Hüseyin Yakut
ÖZET | TAM METİN
9-Toplumsal Hareketler İçin Kaynak Yaratma ve Kullanma Stratejileri
Ahmet Uysal
ÖZET | TAM METİN
10-Türkiye’de Bilimsel Etkinlikler Üzerinden “Çevre”nin Tarihsel Yolculuğu: 1960-2008 Dönemi
Gülizar Çakır Sümer
ÖZET | TAM METİN
11-Eskişehir’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Değerlendirilmesi
Hakan Toka, Kenan Karbeyaz, Yasemin Balcı, Harun Akkaya, Mesut Eryürük ve Tarık Gündüz
ÖZET | TAM METİN
12-Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrenme Biçimlerinin Güdülenme ve Başarıya Etkisi
Nazife Karagöz, Özden Tezel ve Nilüfer Özabacı
ÖZET | TAM METİN
13-Taşımalı İlköğretim Ortamlarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla İyileştirilmesi İçin Model Önerisi: Eskişehir İli Örneği
Özlem Ozan
ÖZET | TAM METİN
14-Osmanlı Dönüşüm Sürecinde Bir Devlet Teşebbüsü Olarak Çifteler Hâra-yı Hümayunu ve Türk Atçılığına Katkıları
Osman Köksal
ÖZET | TAM METİN