Yükleniyor

Haziran 2009, Cilt: 10, Sayı: 1

1-Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması
Bülent Öz, Sami Taban ve Muhsin Kar
ÖZET | TAM METİN
2-2001 Ekonomik Krizinin Türkiye Sanayi Sektörü Üzerindeki Net Kriz Etkisinin Analizi
Bahar Berberoğlu
ÖZET | TAM METİN
3-Türkiye’de Carry Trade Yatırım Stratejisi ve Belirleyicileri Arasındaki İlişki: 2001-2007
İlkay Öner Badurlar
ÖZET | TAM METİN
4-Anayasal İktisatın Temel Felsefesi ve Türkiye’de Uygulanabilirlik Koşulları
Mustafa Sakal ve Elif Ayşe Şahin
ÖZET | TAM METİN
5-Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal gaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma
H. Naci Bayraç
ÖZET | TAM METİN
6-Türkiye’de Kamu-Özel İmalat Sanayinde Ücret ve İşgücü Verimliliği İlişkisi
Salih Türedi ve Harun Terzi
ÖZET | TAM METİN
7-Finansal İstikrarsızlık Hipotezi Bağlamında Global Finansal Kriz
Ali Şen ve Hüseyin Altay
ÖZET | TAM METİN
8-Billboard Reklamlarının Tüketicilerin Satın Alma Kararına Etkileri
Hüseyin Gürbüz, Özlem Gültekin ve Müjdat Özmen
ÖZET | TAM METİN
9-İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı
Nuray Girginer ve Zeliha Kaygısız
ÖZET | TAM METİN
10-Woman Condition in Arendtian Public Sphere
Gözde Yirmibeşoğlu
ÖZET | TAM METİN
11-Nasreddin Hoca Fıkralarında Kültürel Unsurlar
İsmet Şanlı
ÖZET | TAM METİN
12-Kırım Hanlığı Şer’iye Sicilleri’nde Yer Alan Avarız ve Para Vakıfları Üzerine
Nuri Kavak
ÖZET | TAM METİN
13-Kübizm’de Yüzeyin Çizgisel Düzenlemesi
Cenk Sezer
ÖZET | TAM METİN