Yükleniyor

Aralık 2008, Cilt: 9, Sayı: 2

1-İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri
Kürşat Yenilmez ve Özlem Kakmacı
ÖZET | TAM METİN
2-Türkiye’de 1963-2006 Döneminde Kamu ve Özel Sektör Ücretleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Murat Aslan ve H. Kürşad Aslan
ÖZET | TAM METİN
3-Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açılma Sürecinde Kalkınma ve Sektörel Düalizm İlişkisi
Özcan Dağdemir
ÖZET | TAM METİN
4-Sektörlere Göre Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğelerdeki Farklılaşmalar: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Ali Köseoğlu ve Elif Karabulut Temel
ÖZET | TAM METİN
5-Kamu Örgütlerinde Çalışan Kadın İşgörenlerin Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma
Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt ve Ferit İzci
ÖZET | TAM METİN
6-Türkiye’nin Balkan Ülkelerine Yakınlaşma Çalışmaları: Balkan Paktı
Esra S. Değerli
ÖZET | TAM METİN
7-Kapitülasyonlar ve XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Gerçeğine Bir Örnek: Âli Paşa’nın İzmir Valiliği
Hayrettin Pınar
ÖZET | TAM METİN
8-Refik Saydam Hükümetleri Döneminde Türkiye’nin Ekonomi Politikası (1939-1942)
Mustafa Yahya Metintaş ve Mehmet Kayıran
ÖZET | TAM METİN
9-1897 Türk-Yunan Savaşının Basında Yer Alan Şiirlere Yansımaları
Yasemin Mumcu Ay
ÖZET | TAM METİN
10-Farklı Kültürlere Ait Edebiyat ve Medya Yapıtlarından Seçilen Örneklerde Adalet Olgusunun Gerçekleşmesi
Birkan Kaygı
ÖZET | TAM METİN