Yükleniyor

Haziran 2008, Cilt: 9, Sayı: 1

1-Soyut Resimde Yüzeyin Çizgisel Düzenlemesine Yönelik Analizler
Cenk Sezer
ÖZET | TAM METİN
2-Küreselleşmenin Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Üzerine Finansman Boyutunda Etkileri
İlknur Şentürk
ÖZET | TAM METİN
3-Müzik Öğretmenlerinin Sosyotropik ve Otonomik Kişilik Özellikleri ile depresyon Düzeyleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma
Sena Gürşen Otacıoğlu
ÖZET | TAM METİN
4-Örgütsel Pazarlarda “İlişki Değeri” Çalışmalarının Gelişimi
F. Zeynep Özata
ÖZET | TAM METİN
5-KOBİ’lerde Stokların Etkin Yönetimini Belirleyen Etmenlerin İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma
Bülent Başaran ve Ali Acılar
ÖZET | TAM METİN
6-En Kısa Yol Probleminde Çizge Parçalama Yöntemi Kullanılarak Yeni Bir Yaklaşım
Mustafa Kemal Beşer
ÖZET | TAM METİN
7-Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Para Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri
Etem Hakan Ergeç ve Murat Taşdemir
ÖZET | TAM METİN
8-Eskişehir-Bozüyük Bölgesindeki Seramik Sektöründe İş Kazaları ve Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımının Kazalar Üzerindeki Etkisi
Cemile Açıkalın
ÖZET | TAM METİN
9-Türkiye’de Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Rolü ve Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüş Oranı
Umut Taş ve Füsun Yenilmez
ÖZET | TAM METİN
10-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yurtiçi Yatırımlar Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Türkiye Örneği
Recep Düzgün
ÖZET | TAM METİN
11-Örgütlerde E-Dönüşüm: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Servis Uygulamasına İlişkin Yönetici Görüşleri
Yasin Özarslan
ÖZET | TAM METİN
12-Hititlerde Yeraltı Dünyası
Fatma Sevinç
ÖZET | TAM METİN