Yükleniyor

Aralık 2007, Cilt: 8, Sayı: 2

1-Türkiye’de 1987 – 2006 Döneminde Maliye ve Para Politikalarının İktisadi Büyümeye Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Murat Aslan
ÖZET | TAM METİN
2-Fundamental Analysis with Neuro-Fuzzy Technology: An Experiment in İstanbul Stock Exchange
Birol Yıldız
ÖZET | TAM METİN
3-Bütçe Finansman Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Uygulaması (1989-2005)
İnci Parlaktuna ve Sibel Şimşek
ÖZET | TAM METİN
4-Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesi Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
Ersan Sönmez
ÖZET | TAM METİN
5-Gelişme ve Demokrasi: Kalkınmayla Demokratikleşme ya da Kalkınmanın Demokratikleştirilmesi
Şevket Ökten
ÖZET | TAM METİN
6-Şair Özdemir İnce’nin Yazıları ve Yazarlığı
Soner Akpınar
ÖZET | TAM METİN
7-Balıkesir ve Türkistan’da Deprem ve Tevfik Fikret’e Sitem
Muharrem Dayanç
ÖZET | TAM METİN
8-Coğrafya Dersi Öğretim Programı-2005’e Eleştirel Bir Bakış
Halil İbrahim Taş and Alaattin Kızılçaoğlu
ÖZET | TAM METİN
9-Eğitimle İlgili Yazıların Eskişehir Yerel Gazetelerinde Dağılımı
Turan A. Erkılıç
ÖZET | TAM METİN
10-Tanzimattan Sonra Halk Eğitimi İçin Kurulan İki Cemiyet: Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ve Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye
Emine Gümüşsoy
ÖZET | TAM METİN
11-Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama
Günseli Kurt
ÖZET | TAM METİN
12-Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Uygunluk Analizi ile İncelenmesi
Zeynep Filiz ve Fatih Çemrek
ÖZET | TAM METİN
13-Üç Yönlü Log-Lineer Modeller ile Üniversite Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve Nargile İçme Nedenlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Zeynep Filiz
ÖZET | TAM METİN
14-Kavramsal ve Tarihsel Yönleri ile Küreselleşme
Zeki Kartal
ÖZET | TAM METİN