Yükleniyor

Haziran 2007, Cilt: 8, Sayı: 1

1-Ahmet Midhat Efendi’nin Türklüğe Dair İsimli Önemli Bir Konferansı
Muharrem Dayanç
ÖZET | TAM METİN
2-Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi
Julide Yalçınkaya ve Aykut Ekinci
ÖZET | TAM METİN
3-Küreselleşme Sürecinin Çeviri Olgusuna Yansımaları
Faruk Yücel
ÖZET | TAM METİN
4-Öğretmen Adaylarının Sosyal Öz-Yeterlik Algılarının Belirlenmesi
Zühal Çubukçu ve Pınar Girmen
ÖZET | TAM METİN
5-Milli Mücadele Döneminde Kamuoyunun Oluşmasında Mitinglerin İşlevi
Fahri Yetim
ÖZET | TAM METİN
6-İngiliz Yerel Yönetimlerinde Performans Ölçüm Uygulamaları
Semih Bilge
ÖZET | TAM METİN
7-Tüketicilerin Müşteri Değeri Algıları Üzerine Bir Çalışma
Cevahir Uzkurt ve Umut Koç
ÖZET | TAM METİN
8-Oyun Teorisi Modeli ile Türkiye Açısından Optimum Vergi Oranı, Vergi Cezası ve Denetim İlişkisinin Belirlenmesi
Abdullah Yalama ve Ali Çelikkaya
ÖZET | TAM METİN
9-Sermaye Piyasalarında Düşük Fiyat Etkisi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama
Şerafettin Sevim ve Soner Akkoç
ÖZET | TAM METİN
10-Russia’s Road to Minsk: Developments from the August Coup to the Formation of the Commonwealth of Independent
Cengiz Dinç
ÖZET | TAM METİN
11-Psikolojik Sözleşmelerin Oluşumu, Gelişimi ve İhlalinde Toplu ve Bireysel Sözleşmelerin Rolü
Leman Bilgin
ÖZET | TAM METİN
12-Stratejik Bir Yapı Çerçevesinde Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği (Balanced Scorecard) ve Bir Uygulama
Tunç Köse
ÖZET | TAM METİN
13-Örgüt Kültüründe Güç Mesafesi Boyutunun Metaforlarla Analizi (Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği)
Özlem Uzun ve Yılmaz Tamimi
ÖZET | TAM METİN
14-Avrupa Birliği’nde Enerji Arz Güvenliği İçin Dış Enerji Politikası Arayışları
Elif Uçkan Dağdemir
ÖZET | TAM METİN