Yükleniyor

Aralık 2004, Cilt: 5, Sayı: 2

1-Siyasetnâmeler’in Klasik Kaynakları
Hasan Hüseyin Adalıoğlu
ÖZET | TAM METİN
2-İşletmelerde Bir Rekabet Avantajı Kaynağı Olarak Öz Yetenek Keşif Matrisi ve Gelişim Rotası
Hulusi Doğan
ÖZET | TAM METİN
3-XVI-XVIII. Yüzyıllarda Rumeli ve Orta Avrupa Toprakları Arasındaki Ticaret Faaliyetleriyle İlgili Değerlendirmeler
Numan Elibol
ÖZET | TAM METİN
4-Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Türkiye Örneği: 1988-2001
Etem Hakan Ergeç
ÖZET | TAM METİN
5-Deutschsprachige Literatur Von Turken in Der Schweiz-Eıne “Andere” Literatur?
Yüksel Kocadoru
ÖZET | TAM METİN
6-Tüketici Etiği: Ülkelerarası Karşılaştırmalara ve Demografik Faktörlere Dayalı Bir Araştırma
Mine Oyman
ÖZET | TAM METİN
7-The Strategic Analysis of Tourism Industry in the TRNC with Special Emphasis on Its Financial Dimension
Okan Şafaklı
ÖZET | TAM METİN
8-Konjoint Analizi ve Özel Dersane Tercihine Yönelik Bir Uygulama
Hülya Şen ve Fatih Çemrek
ÖZET | TAM METİN
9-İhracat Teşviklerinin Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Analiz: Bilecik ve Eskişehir Örneği
Mevlüdiye Şimşek ve Resul Yazıcı
ÖZET | TAM METİN
10-Bulanık Bütçeleme ve Bulanık Bütçe Kontrolü
Birol Yıldız ve Hüseyin Gedik
ÖZET | TAM METİN