Yükleniyor

Haziran 2004, Cilt: 5, Sayı: 1

1-İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Eskişehir Örneği
Erkan Erdemir
ÖZET | TAM METİN
2-Nüfus Sayımı Verileri Kullanılarak Sayımlar Arası Hayatta Kalma Oranlarından Yaşam Ümidi Değerlerinin Belirlenmesi ve Öngörüsü
Hatice Fidan ve Necla Çömlekçi
ÖZET | TAM METİN
3-Konaklama Sektöründe El Değiştiren Tesislerde Yaşanan İşletme Sorunları ve Bir Uygulama
Kudret Gül ve Cevdet Avcıkurt
ÖZET | TAM METİN
4-Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime İlişkin İsteklilik Düzeyleri
Gülbeyaz Kaçan
ÖZET | TAM METİN
5-Yüksel Pazarkaya ve Nevfel Cumart’ın Şiirlerindeki Almanya İmgelerinin Karşılaştırılması
Yüksel Kocadoru
ÖZET | TAM METİN
6-Acarlar Sosyal Yapı Analizi
Cevdet Özdemir ve Gülhan Demiriz
ÖZET | TAM METİN
7-Eskişehir İlindeki Bireylerin Organ Bağışı Hakkındaki Düşünceleri İle Sosyo-Ekonomik Nitelikleri Arasındaki İlişki Yapısının İncelenmesi
Hülya Şen ve Özer Özaydın
ÖZET | TAM METİN
8-Bazı Örgüsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu ve Sosyal-Duygusal Yalnızlık Düzeyleri (MEB Şube Müdür Adayları Üzerinde Bir Araştırma)
Mehmet Şişman ve Selahattin Turan
ÖZET | TAM METİN
9-Döviz Kuru Rejimleri Türkiye’de Bir İstikrar Politikası Aracı Olarak Kullanılabilir mi?
Sami Taban
ÖZET | TAM METİN
10-Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri
Kürşat Yenilmez, Nuray Girginer ve Özlem Uzun
ÖZET | TAM METİN