Yükleniyor

          DUYURULAR

          14-12-2012
          Özel Sayı için Tıklayınız
          15/11/2019
          Aralık 2019 sayımız için makale kabulü sona ermiştir.

Haziran 2003, Cilt: 4, Sayı: 1

1-Bir Köy Sosyolojisi Çalışması: Kavaközü Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Sorunları
D. Ali Arslan
ÖZET | TAM METİN
2-Küreselleşme, Ulus Devlet ve Etik Rönesans
Ensar Nişancı
ÖZET | TAM METİN
3-Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları
H. Naci Bayraç
ÖZET | TAM METİN
4-1701 Tarihli Osmanlı-Venedik Ahidnâmesi
Meryem Kaçan Erdoğan
ÖZET | TAM METİN
5-İkdam Gazetesinin Kültür Hayatımızdaki Yeri, Şekil ve İçerik Özellikleri (1894-1900)
Müzeyyen Buttanrı
ÖZET | TAM METİN
6-Ortaöğretimde Bireylerin Uyum ve Uyumsuzluğu Esas Alınarak Kesikli Diskriminant Çözümlemesinde Bahadur Modelleri ile Sınıflandırılması
Sema Behdioğlu
ÖZET | TAM METİN
7-Sultan Aziz’in Avrupa Seyahati Dönüşü Münasebetiyle Yapılan Kutlamalar ve Bir Manzum Tarihçe
Osman Köksal
ÖZET | TAM METİN