Yükleniyor

          DUYURULAR

          14-12-2012
          Özel Sayı için Tıklayınız
          15/11/2019
          Aralık 2019 sayımız için makale kabulü sona ermiştir.

Aralık 2002, Cilt: 3, Sayı: 2

1-Küreselleşme ve Devlet Etkileşimi
Ufuk Selen
ÖZET | TAM METİN
2-Atatürk’ün Tarih Tezinin Devrindeki Tarihi Tiyatro Eserlerine Yansıması
Müzeyyen Buttanrı
ÖZET | TAM METİN
3-Dil Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri
Özcan Erişek ve Fatma Yücel
ÖZET | TAM METİN
4-Ürün Maliyetlerine Göre Karar Alma Araçları: Ürün Yaşam Seyri Maliyetlemesi, Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme
Tunç Köse
ÖZET | TAM METİN
5-Öğrenci Bakış Acısıyla Üniversite Yaşamının Kazandırdıklarının Ölçülmesinde Tekrarlamalı Ölçümlerin Çok Değişkenli Değişke Çözümlemesi İçin Uygun Tekniğin Belirlenmesi
Zeynep Filiz ve Necla Çömlekçi
ÖZET | TAM METİN