Yükleniyor

          DUYURULAR

          14-12-2012
          Özel Sayı için Tıklayınız

Haziran 2002, Cilt: 3, Sayı: 1

1-Çevresel Belirsizliklere Karşı Rekabet Avantajı Yakalamada Stratejik Esnekliğin Rolü ve Firma Performansına Etkileri
Cevahir Uzkurt
ÖZET | TAM METİN
2-Osmanlı Tarihinde Eski Türk Yazı Dillerine Ait Kalıntılar
Can Özgür
ÖZET | TAM METİN
3-Eskişehir’de Kaybolmuş Bir Medeniyet Bakiyyesi Husrev Paşa Hanı
Osman Köksal
ÖZET | TAM METİN
4-IASC, FASB ve TMUDESK’teki Muhasebe Standartları Oluşturma Süreci ve Uyumlaştırma
Murat Kiracı ve Tunç Köse
ÖZET | TAM METİN
5-Okul Yaşamında Törenler
Murat Küçük
ÖZET | TAM METİN
6-Urfa ve Yöresinde Yetişmiş Olan Bazı Bilim Adamları
Necati Avcı
ÖZET | TAM METİN