Yükleniyor

Aralık 2000, Cilt: 1, Sayı: 1 - Özel Sayı

1-THE EFFECTS OF FISCAL AND MONETARY POLICY ON ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FOR TURKEY FOR 1987-2006 PERIOD
MURAT ASLAN
ÖZET | TAM METİN
2-FUNDAMENTAL ANALYSIS WITH NEURO-FUZZY TECHNOLOGY: AN EXPERIMENT IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE
BİROL YILDIZ
ÖZET | TAM METİN
3-DETERMINATION OF BUDGET FINANCING RESOURCES AND ITS EFFECTS ON THE ECONOMY: APPLICATION OF TURKEY (1985-2005)
İNCİ PARLAKTUNA, SİBEL ŞİMŞEK
ÖZET | TAM METİN
4-THE STRUCTURE AND FUNCTION OF COST ACCOUNTING AT JUST IN TIME PRODUCTION SYSTEM
ERSAN SÖNMEZ
ÖZET | TAM METİN
5-DEVELOPMENT AND DEMOCRACY: DEVELOPMENT THROUGH DEMOCRACY OR THE DEMOCRATIZATION OF DEVELOPMENT
ŞEVKET SÖNMEZ
ÖZET | TAM METİN
6-THE ARTICLES OF ÖZDEMİR İNCE
SONER AKPINAR
ÖZET | TAM METİN
7-BALIKESİR AND TÜRKİSTAN EARTHQUAKES AND A REPROACH TO TEVFİK FİKRET
MUHARREM DAYANÇ
ÖZET | TAM METİN
8-A CRITICAL VIEW O NEW GEOGRAPHY CURRICULUM FOR HIGH SCHOOLS IN TURKEY
HALİL İBRAHİM TAŞ, ALAATTİN KIZILÇAOĞLU
ÖZET | TAM METİN
9-DISTRIBUTION OF ARTICLES CONCERNING EDUCATION IN ESKİŞEHİR LOCAL NEWSPAPERS
TURAN A.ERKILIÇ
ÖZET | TAM METİN
10-TWO SOCEITIES FOUNDED FOR PUBLIC EDUCATION AFTER TANZIMAT: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE AND CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE
EMİNE GÜMÜŞSOY
ÖZET | TAM METİN
11-Matematiksel Modelleme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi
Şafak YILDIZ, Kürşat YENİLMEZ
ÖZET | TAM METİN
12-İslam Dünyasında Kütüphaneciliğin Doğuşu ve İlk Örnekleri (Beytü’l-Hikme’den Daru’l-Hikme’ye)
Yrd. Doç. Dr. Necati Avcı
ÖZET | TAM METİN
13-Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi ve Temel İslam Bilimleri ile ilgili Bazı Yazma Eserler
Doç. Dr. Ali Çelik
ÖZET | TAM METİN
14-Türkiye Türkçesi’ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri
Doç. Dr. H. Ömer Karpuz
ÖZET | TAM METİN
15-Osmanlı Tarih Terminolojisi İle İlgili Bazı Yanlışlar
Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu
ÖZET | TAM METİN
16-Türk Hukukunda Ticaret Ortaklıklarında Ortak Sayısının Bire Düşmesi ve Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Neval Okan
ÖZET | TAM METİN
17-Küreselleşme Sürecinin İstihdam ve Ücretler Üzerindeki Etkileri
Öğr. Gör. Dr. Nurettin Öztürk
ÖZET | TAM METİN
18-Altınkaya Baraj Gölü Suları Altında Kalan Köylerden Göç Edenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Vezirköprü Şehrine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Şahin
ÖZET | TAM METİN
19-Haber Pazarlaması
Yrd. Doç. Dr. Ömer Torlak
ÖZET | TAM METİN
20-Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik Sürecinde Merkez Bankalarının Bağımsızlığı
Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
ÖZET | TAM METİN
21-Cümleler Arası Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Öğeler
Yrd. Doç. Dr. Kerime Üstünova
ÖZET | TAM METİN
22-Küreselleşme Sürecinde Ulusal Kültürler ve Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mehtap Yeşilorman
ÖZET | TAM METİN