Yükleniyor

Haziran 2020, Cilt 21, Sayı 1

1-Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Algılarının Sektörde Kalma Niyetlerine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Örneği
Serpil KAYA, Yasin Emre OĞUZ, Veysel YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
2-The Effect of Destination Attachment and It's Antecedents on Destination Loyalty
O. Can YILMAZDOĞAN, Cihan SEÇİLMİŞ
ÖZET | TAM METİN
3-İmleç İzleme Yöntemiyle Otel Web sitesi Ziyaretçilerinin Görsel İlgisinin Analizi
Eniser ATABAY, Beykan ÇİZEL
ÖZET | TAM METİN
4-Öz Yeterliğin Bilinçli Farkındalık ve Benlik Saygısına Etkisi
Gizem YILDIRIM, Gaye ATİLLA
ÖZET | TAM METİN
5-Beyefendi ve Şair: İbnülemin Mahmut Kemal İnal’da Benmerkezciliğin İzler
İsmail Alperen BİÇER
ÖZET | TAM METİN
6-Seçimlerde Komşusundan Ayrıksılaşan İlçeler ve Ayrıksılaşmayı Sağlayan Dinamikler
Suat TUYSUZ, Recep GÜLMEZ, Kader MUTLU
ÖZET | TAM METİN
7-Yemen İç Savaşı’nda Husiler: Vekâlet İlişkisinin Karmaşık Yapısı
Murat TINAS
ÖZET | TAM METİN
8-Vergi Gelirlerini Etkileyen Bir Faktör Olarak Ekonomik Özgürlükler: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Analiz
Ercan BAHTİYAR, Hakkı ODABAŞ
ÖZET | TAM METİN
9-Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde 40 Yıl: 1979 – 2019
Gökhan AKŞEMSETTİNOĞLU
ÖZET | TAM METİN
10-Tarihi Yapılarda Sürdürülebilirlik İlkesi Bağlamında Eskişehir Odunpazarı Evleri
Rumeysa Reyna ERŞAN, Deniz DEMİRARSLAN
ÖZET | TAM METİN
11-Liseli Gençlerin Dindarlık Eğilimi ve İyilik Algısı Arasındaki İlişki
Emine Zehra BİLGE, Mustafa Naci KULA
ÖZET | TAM METİN