Yükleniyor

Aralık 2019, Cilt 20 Sayı:2

1-Yetenek Yönetimi Uygulamaları Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Cengiz DURAN, Dursun BOZ, Sema BEHDİOĞLU, Songül KUTLU
ÖZET | TAM METİN
2-Tesis Atama Problemlerinde Mekansal ve İçsel Etkinlikler: Çok Amaçlı Tesis Atama (TAP/SDEA) Modeli
Tekiner KAYA
ÖZET | TAM METİN
3-Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Analizi
Erkan ÖZATA
ÖZET | TAM METİN
4-Nesnelerin İnternetinin Algılanan Değer Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bireysel Yenilikçiliğin Düzenleyici Rolü
Utku ÇOBAN, Öznur ÖZKAN TEKTAŞ
ÖZET | TAM METİN
5-İkinci Dünya Savaşı’nın İç Politikadaki Yansımaları:Yaşanan Siyasi ve Ekonomik Sorunlar
Abdullah İLGAZİ
ÖZET | TAM METİN
6-Her Dönem Geçerli Bir Kamu Yönetimi Modeli Mümkün Mü?: Yönetim Kültürü Temelli Bir Perspektif
Alper ÖZMEN, Battal YILMAZ
ÖZET | TAM METİN
7-Türk Milliyetçiliğinde Antisemitizm: Hüseyin Nihal Atsız Yazıları Üzerine Bir İnceleme
Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI
ÖZET | TAM METİN
8-Bolu’nun Termal Turizm Potansiyeli ve Termal Turist Profili
Nergis DERELİ, Rahman TEMİZKAN
ÖZET | TAM METİN
9-Analysis of Deep Perceptions of Distance Education System Within The Framework of The Phenomenology of Gender
Başak KALKAN, Gülfem GÜRSES
ÖZET | TAM METİN