Yükleniyor

          DUYURULAR

          14-12-2012
          Özel Sayı için Tıklayınız

Nisan 2019, Cilt 20, Armağan Özel Sayısı

1-Matematiksel Modelleme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi
Şafak YILDIZ, Kürşat YENİLMEZ
ÖZET | TAM METİN
2-PISA 2003 VE 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Ölçüt Geçerliği: Beklenti Tabloları Ve Uyum Analizi
Abdullah Faruk KILIÇ, Başak ERDEM KARA, Nuri DOĞAN
ÖZET | TAM METİN
3-Supervision Models in Psychological Counselling
Serdar KÖRÜK, Ahmet KARA
ÖZET | TAM METİN
4-Coğrafya Öğretmenlerinin İyi Öğretim Anlayışlarının İncelenmesi
Yavuz DEĞİRMENCİ
ÖZET | TAM METİN
5-Okullardaki Psikolojik İklim ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişki
Tayfun EROĞLU, Hamit ÖZEN
ÖZET | TAM METİN
6-Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Yasemin ABALI ÖZTÜRK, Çavuş ŞAHİN, Mehmet Kaan DEMİR, Serdar ARCAGÖK
ÖZET | TAM METİN
7-Preschool Teacher Opinions on Undesirable Behaviors
Seda ATA, Seda KARAYOL
ÖZET | TAM METİN
8-Rafadan Tayfa Çizgi Filminin Milli ve Evrensel Değerler Açısından Değerlendirilme-si
Şener ŞENTÜRK, Ayfer KESKİN
ÖZET | TAM METİN
9-Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Dil Gelişimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Rahime Filiz KİREMİT
ÖZET | TAM METİN
10-Bilim ve Sanat Merkezlerinin Eğitim Programlarının Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Erman KAYIŞDAĞ, Macid Ayhan MELEKOĞLU
ÖZET | TAM METİN
11-Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri
Özkan ÇELİK, Alper YORULMAZ, Halil ÇOKÇALIŞKAN
ÖZET | TAM METİN
12-Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarında Argümantasyon Tabanlı Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Gamze KARAER, Ersin KARADEMİR, Özden TEZEL
ÖZET | TAM METİN
13-K12 ve Lisans Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramına İlişkin Algıları
Hatice Hicret ÖZKOÇ, Halit KARALAR
ÖZET | TAM METİN
14-Ahlak Eğitiminde Beceri Merkezli Öğrenme
İshak TEKİN
ÖZET | TAM METİN
15-Hayat Bilgisi Dersinde Dijital Bir Değerlendirme
İrfan SÜRAL, Pınar GİRMEN
ÖZET | TAM METİN
16-Türkiye’de Tartışmalı ve Sosyobilimsel Konular Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Eğitim Bilimleri Perspektifinden İncelenmesi
Şefika TATAR, Oktay Cem ADIGÜZEL
ÖZET | TAM METİN
17-Sesli ve Sessiz Okumada Göz Hareketleri: Bir Göz İzleme (Eye Tracking) Çalışması
Muhammet BAŞTUĞ, Kağan KESKİN, İrfan ŞİMŞEK
ÖZET | TAM METİN
18-Konum Tabanlı Bir Coğrafya Oyunu: Yer-Kutu-Keşfet (Instructional Geocaching)
Rukiye ADANALI
ÖZET | TAM METİN
19- Birer Çevresel Vatandaş Olarak İlköğretim Öğrencileri: 6. 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Sorumlu Vatandaş Davranışlarının İncelenmesi
Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN, Cemil ÖZTÜRK
ÖZET | TAM METİN
20-Üstün Zekâlı Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma ve Yazma Hatalarının İncelenmesi
Esra ÖZTÜRK, Coşkun KÜÇÜKTEPE
ÖZET | TAM METİN
21- 5. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Dörtgenler konularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Cumali ÖKSÜZ, Hüseyin BAŞIŞIK
ÖZET | TAM METİN
22-Sınıf Öğretmeni Adaylarının Diksiyona İlişkin Görüşleri
Emel GÜVEY AKTAY
ÖZET | TAM METİN
23-Dezavantajlı Gruptaki Çocuklarla Eğitim Süreci: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Ömür GÜRDOĞAN BAYIR
ÖZET | TAM METİN
24- Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitimde Çizgi Filmin Kullanımına İlişkin Görüşleri
Asiye BERBER, Burcu ANILAN, İzel Nur ODABAŞ, Dilan ALKAN
ÖZET | TAM METİN
25- Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri ile Okuma Becerileri Arasındaki İlişki
Elif ERDOĞAN, Meltem ACAR GÜVENDİR
ÖZET | TAM METİN
26-Sınıf Öğretmenlerinin ve Anne-Babaların Gözünden Okul Aile İşbirliği
Zeynep KILIÇ
ÖZET | TAM METİN
27-Okul Öncesi Eğitimde Ailelerin Kreş Tercihleri ve Kreşlerden Beklentileri: Eskişehir Örneği
Fatih ÇEMREK, Özer ÖZAYDIN
ÖZET | TAM METİN
28-2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları
Sayım AKTAY, Halise Sibel ÇETİN
ÖZET | TAM METİN