Yükleniyor

Aralık 2018, Cilt 19, Sayı: 2

1-Evlilik İletişiminin Etkileme Stratejileri Üzerindeki Rolü Cinsiyet Açısından Farklılaşıyor mu?: Eşlerin Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Tuğba KILIÇER
ÖZET | TAM METİN
2-İslam İktisat Tarihinde İlkel Bir Bankacılık Örneği: Cehbezler
Yunus ARAZ
ÖZET | TAM METİN
3-The Moulding of the Scientist Individual in Frankenstein
Shamil Taha ABDULLAH
ÖZET | TAM METİN
4-The End of an Age: William Shakespeare’s Troilus and Cressida
Hatice YURTTAŞ
ÖZET | TAM METİN
5-Seyahat Bloglarında Yer Alan Destinasyon Rehberlerinde Yeme-İçme Önerileri: Turistler Gerçekten Etkileniyor Mu?
Duran CANKÜL, Hilmi AR
ÖZET | TAM METİN
6-13. Yüzyılda Moğolların Diplomasi Anlayışı Üzerine Bazı Notlar
Oktay BERBER
ÖZET | TAM METİN
7-Zeydî Hadis Yorumu: Muhammed B. Yahya (Ö. 310/923) Örneği
Kadir DEMİRCİ
ÖZET | TAM METİN