Yükleniyor

Haziran 2002, Cilt: 3, Sayı: 1

1-ÇEVRESEL BELİRSİZLİKLERE KARŞI REKABET AVANTAJI YAKALAMADA STRATEJİK ESNEKLİĞİN ROLÜ VE FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ
Cevahir UZKURT
ÖZET | TAM METİN
2-OSMANLI TARİHİNDE ESKİ TÜRK YAZI DİLLERİNE AİT KALINTILAR
Can ÖZGÜR
ÖZET | TAM METİN
3-ESKİŞEHİR’DE KAYBOLMUŞ BİR MEDENİYET BAKİYYESİ HUSREV PAŞA HANI
Osman KÖKSAL
ÖZET | TAM METİN
4-IASC, FASB VE TMUDESK’TEKİ MUHASEBE STANDARTLARI OLUŞTURMA SÜRECİ VE UYUMLAŞTIRMA
Murat KİRACI , Tunç KÖSE
ÖZET | TAM METİN
5-OKUL YAŞAMINDA TÖRENSEL ETKİNLİKLER
Murat Küçük
ÖZET | TAM METİN
6-URFA VE YÖRESİ BİLİM VE BAZI BİLİM ADAMLARINA KISA BİR BAKIŞ
Necat AVCI
ÖZET | TAM METİN