Yükleniyor

Aralık 2016, Cilt:17, No:2

1-A New Perspective on the Treaty of Unkiar Skelessi- Mahmud II’s Use of International Diplomacy to Resolve the Mehmet Ali Problem
Serkan DEMİRBAŞ
ÖZET | TAM METİN
2-İbn Âşûr’un Gündeme Getirdiği Bir Kavram: Mubtekerâtu’l-Kur’ân
Osman ERTUĞRUL
ÖZET | TAM METİN
3-Resimlerarası Alıntı Bağlamında Eugene Delacroix’in “Halka Yol Gösteren Özgürlük” Adlı Eserinin Yeniden Yorumlanması
Hakan ARIKAN
ÖZET | TAM METİN
4-Kurumsal Kalite ve Gelir: Panel Veri Analizi
Sedat ALATAŞ, Osman PEKER
ÖZET | TAM METİN
5-Sosyal Pazarlamada Hazır Kitleyi Bulmak ve Haritalamak: Baby Boomers’larda Fiziksel Aktiviteye Yönelik Araştırma
Dilşad ÇOKNAZ , Meftune ÖZBAKIR UMUT, Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
ÖZET | TAM METİN
6-Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış
Ali GÜLTEKİN, Gonca GÜVEN AKIN
ÖZET | TAM METİN
7-Oneirocriticism of Richard Wright’s The Long Dream
Aşkın ÇELİKKOL
ÖZET | TAM METİN