Yükleniyor

Haziran 2016, Cilt:17, Sayı:1

1-Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin Sağlık Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Bir Yol Haritası
İbrahim H. KAYRAL
ÖZET | TAM METİN
2-Makro Ekonomik Değişkenlerin Firma Performansına Etkileri: Türkiye Otomotiv Sektörü Kapsamında Analizi
Çetin POLAT, Kadir Özgür PEKER
ÖZET | TAM METİN
3-Türkçe-İngilizce Konuşan İkidilli Bireylerin İkinci Dillerin-deki Dilbilgisel ve Anlamsal İşlemlemelerinin Karşılaştırılması
Filiz MERGEN, Gülmira KURUOĞLU
ÖZET | TAM METİN
4-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Özyeterliklerinin İncelenmesi: ESOGÜ İİBF Öğrencileri Örneği
Özlem UZUN, Kürşat YENİLMEZ
ÖZET | TAM METİN
5-Eskişehir'de Yaşayan Bir Grup Kadının Aile İçi Şiddete Maruziyet Durumları ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki
Nedime KÖŞGEROĞLU, Alaettin ÜNSAL, Aysun TÜRE, İlkay ÇULHA, Zeliha ÖZ
ÖZET | TAM METİN
6-Tüketim, Din ve Kadın Bağlamında İslami Moda Dergileri
İlknur MEŞE
ÖZET | TAM METİN
7-Buket Uzuner’in ‘’Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su ‘’ Romanında Ötekileştirilemeyen Doğa
Eylem SALTIK
ÖZET | TAM METİN