Yükleniyor

Aralık 2015, Cilt: 16, Sayı:2

1-Farklı Modernist Eğilimler: Empresyonist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar Çerçevesinde Müzik ve Modernizm
Z.Gülçin ÖZKİŞİ, Emre DÜNDAR
ÖZET | TAM METİN
2-Örgütsel Güven ve Sosyal Adalet Algısının Örgütlerde Sosyal Sermaye Yapısı ile İlişkilerinin İncelenmesi
Seçil BAL TAŞTAN
ÖZET | TAM METİN
3-Psikolojik Sahiplik Kavramına İlişkin Bir Literatür İncelemesi
Ümit YEŞİL, Ali BANCAR, Gönül BUDAK
ÖZET | TAM METİN
4-Kavramsal Bağlamı ve Olası Tartışma Alanlarıyla Psikolojik Sözleşme: Bir Gözden Geçirme Çalışması
Mustafa Kemal TOPCU, H.Nejat BASIM
ÖZET | TAM METİN
5-Aktarım Mekanizmasının Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz
Durmuş Çağrı YILDIRIM, Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU
ÖZET | TAM METİN
6-Geçici İş İlişkisine ve Geçici İstihdam Bürolarına İlişkin Çalışanların Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Rıza DEMİR, Onur HASAN ÖZGÜN
ÖZET | TAM METİN
7-Temettü Tahmini ve Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Mustafa Fatih ARSOY, Birol YILDIZ
ÖZET | TAM METİN