Yükleniyor
İNDEXLENME

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  •     TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
  •     International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
  •     Ebscohost
  •     Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)
  •     Ulrich's Periodicals Directory

tarafından indekslenmekte/taranmaktadır.