Yükleniyor
MAKALE GÖNDER

Dergimize makale kabulleri artık Dergipark üzerinden yapılmaktadır. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd adresinden makaleleriniz gönderebilirsiniz.


Etik Kurul İzni Bilgilendirme

Etik kurallar çerçevesinde; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;

 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

  Makale Telif Hakkı Beyanamesi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                                              Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü’ne
       Derginizde  yayımlanmak üzere …… başlıklı çalışmamın/çalışmamızın değerlendirme sürecine alınmasını bilgilerinize sunarım/sunarız.
   Derginiz yazım kurallarına göre çalışmamı hazırladığımı ve derginiz yayın politikasını okuyarak kabul ettiğimi aşağıdaki imzamla/ imzalarla beyan ederim.
  Yazar / Yazarların ünvan adı, soyadı, kurumu, bölümü, imzaları, adi posta iletişim açık adresi, GSM numaraları

 •