Yükleniyor

          DUYURULAR

          14-12-2012
          Özel Sayı için Tıklayınız

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN                     Dokuz Eylül Üniversitesi                                   

Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY                        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi        

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN                              Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                

Prof. Dr. Deniz BOZER                                 Hacettepe Üniversitesi         

Prof. Dr. Celalettin ÇELİK                            Erciyes Üniversitesi              

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR                        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi    

Prof. Dr. Hayati DEVELİ                               Yunus Emre Enstitüsü          

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN                      Ankara Üniversitesi                           

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER                           İstanbul Üniversitesi            

Prof. Dr. Kemal İNAT                                    Sakarya Üniversitesi          

Prof. Dr. Muhsin KAR                                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi        

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE                         Ankara Üniversitesi                  

Prof. Dr. Ahmet KARTAL                              Eskişehir Osmangazi Üniversitesi      

Prof. Dr. Nevzat KAYA                                  Dokuz Eylül Üniversitesi                     

Prof. Dr. İbrahim KAYA                                 İstanbul Üniversitesi                              

Prof. Dr. Osman KÖKSAL                            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi          

Prof. Dr. Ali KÖSE                                         Marmara Üniversitesi                 

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ                              University of Central Florida        

Prof. Dr. Mehmet ÖZ                                    Hacettepe Üniversitesi                    

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR                       Ankara Üniversitesi      

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN                                  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi       

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK                         Fırat Üniversitesi                               

Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ                      İstanbul Üniversitesi           

Prof. Dr. Fazıl TEKİN                                    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi                              

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM                            Anadolu Üniversitesi