Yükleniyor
DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN                     Dokuz Eylül Üniversitesi                                   

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN                            Selçuk Üniversitesi                

Prof. Dr. Deniz BOZER                               Hacettepe Üniversitesi         

Prof. Dr. Celalettin ÇELİK                           Erciyes Üniversitesi              

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR                       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi    

Prof. Dr. Hayati DEVELİ                             Yunus Emre Enstitüsü          

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN                     Ankara Üniversitesi                           

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER                           İstanbul Üniversitesi            

Prof. Dr. Kemal İNAT                                   Sakarya Üniversitesi          

Prof. Dr. Muhsin KAR                                  Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi        

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE                        Ankara Üniversitesi                  

Prof. Dr. Ahmet KARTAL                            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi      

Prof. Dr. Nevzat KAYA                                 Dokuz Eylül Üniversitesi                     

Prof. Dr. İbrahim KAYA                                İstanbul Üniversitesi                              

Prof. Dr. Osman KÖKSAL                           Eskişehir Osmangazi Üniversitesi          

Prof. Dr. Ali KÖSE                                       Marmara Üniversitesi                 

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ                            University of Central Florida        

Prof. Dr. Mehmet ÖZ                                   Hacettepe Üniversitesi                    

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR                       Ankara Üniversitesi      

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN                                  İzmir Ekonomi Üniversitesi       

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK                         Fırat Üniversitesi                               

Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ                     İstanbul Üniversitesi           

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM                          Anadolu Üniversitesi