Yükleniyor
Duyurular

Dergimize makale kabulleri artık dergipark üzerinden yapılmaktadır. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ogusbd adresinden makaleleriniz gönderebilirsiniz.