Yükleniyor
Anasayfa

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000 yılında özel bir sayı ile yayın hayatına başlamıştır. 2001 yılından itibaren de düzenli olarak yılda iki sayı yayımlanmaktadır. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Ebscohost ve ASOS Index gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Amaç ve Kapsam

Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan nitelikli bilimsel çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı yapmayı amaç edinmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi genel olarak sosyal bilimlerin Ekonomi, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Türk Dili, Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında gelen bilimsel yazıları yayımlamaktadır.