Yükleniyor

          Announcement

          13/05/2020
         

          14/08/2020
         

CURRENT ISSUE

June 2021, Volume:22, Number:1

Buhara Hanlığı/Emirliği Ordusunda Yenileşme Hareketi: Serbazî Birlikleri
Selim Serkan ÜKTEN
Abstract | Full Text
Multiculturalism in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea and E. M. Forster’s Where Angels Fear to Tread
Elif Derya ŞENDURAN
Abstract | Full Text
“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed’e Olan Muhabbeti
Sıtkı NAZİK
Abstract | Full Text
Vergi Tahsilatında Yapay Zekânın Kullanımı ve Önemi
Orçun AVCI
Abstract | Full Text
Japonya Siyasetinde Kadın: Liberal Demokrat Parti (LDP) Üzerinden Bir Değerlendirme
Hatice ÇELİK, Güler Ceren ÇOKER
Abstract | Full Text
Populism in Perspective: Many Strategies, Not Populisms
Gözde YILMAZ
Abstract | Full Text
Etno-Sembolist Perspektiften Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Ulus-Devlet ve Vatandaşlık
Funda ÇOBAN
Abstract | Full Text
Zaman-Değişen Okun Katsayısı ve Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz
Bilge PEKÇAĞLAYAN, Lütfi ERDEN
Abstract | Full Text
Siyasetin Halet-i Ruhiyesi: Popülizm ve Demokrasi Dikotomisi
Kerem Barış ALTINTAŞ, Özgür ÖNDER
Abstract | Full Text
Osmanlı Devlet’inde Şikâr-ı Hümayun ve IV. Mehmed’in Çatalca ve Karıştıran Avları
Gökay KARADUMAN
Abstract | Full Text
Birinci Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Türkiye’de Otoriter Modernleşmenin Dönemler Arası Sürekliliği
Halil KANADIKIRIK
Abstract | Full Text
Türkiye’deki Pazarlama Yazınına Dair Bir İnceleme
Aslıhan KIYMALIOĞLU, Duygu AYDIN ÜNAL
Abstract | Full Text
Türkiye İş Kurumu’na Başvuran Y Kuşağı İşsizlerin Kaygı Düzeyleri: Ankara İli Örneği
Hilmi ETCİ, Merve ÇELİK GÖNÜLTAŞ, Çağlar ÖZBEK
Abstract | Full Text
‘Feminization of Migration’: Migration Experiences of Afghan Women Living In Ağri
Ceren AVCİL
Abstract | Full Text
İnsan Kaynakları Politikalarının Yönelimi: Türkiye’nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Araştırma
Muhammet Hamdi MÜCEVHER, Zeynep DEMİRGİL
Abstract | Full Text
Kadınlara Yönelik Yapılan Uygulamalarda Kalkınma Ajanslarının Önemi: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Doka) Örneği
Murat YAMAN, Nazlı ÖZCAN SARIHAN
Abstract | Full Text
Küresel Siyasette Moskova’nın Farklı Yüzleri: Covid-19 Salgını ile Mücadele ve Sputnik V
İbrahim KÖREMEZLİ
Abstract | Full Text
Retro Pazarlama ve Markaların Retro Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma
Burak ÇEBER
Abstract | Full Text
Mimar Dergisi’nin Arkitekt Dergisi’ne Evrilmesini Sürecinin (1931-1934) İçerik Analizi
Elif ATICI, Terane Mehemmedova BURNAK
Abstract | Full Text
Hakikat Sonrası Bilincin Siber-Mekân Üzerinden Üretimi: Ağdaşın Kamusal Mekânı
Evren ÜLKERYILDIZ, Nilay ÖZCAN USLU
Abstract | Full Text
The Profound Difference Concerning Flow in Achievement Orientations for High School Students
Merve Nur ŞAHAN, Ayşe AYPAY
Abstract | Full Text
16. Yüzyılda Yazılmış Olan Ahterî Tarihinin Kaynak Değerlendirilmesi
Mehmet Emin YAĞCI, Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
Abstract | Full Text