Yükleniyor

          Announcement


ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN                     Dokuz Eylul University

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ                          Gaziantep University                                    

Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY                        Eskisehir Osmangazi University        

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN                              Eskisehir Osmangazi University                

Prof. Dr. Deniz BOZER                                 Hacettepe University         

Prof. Dr. Celalettin ÇELİK                            Erciyes University              

Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR                        Eskisehir Osmangazi University    

Prof. Dr. Hayati DEVELİ                               Yunus Emre Institute          

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN                       Ankara University                          

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER                            Istanbul University            

Prof. Dr. Kemal İNAT                                     Sakarya University          

Prof. Dr. Muhsin KAR                                    Yıldırım Beyazıt University        

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE                          Ankara University                  

Prof. Dr. Ahmet KARTAL                               Eskisehir Osmangazi University     

Prof. Dr. Nevzat KAYA                                   Dokuz Eylul University                     

Prof. Dr. İbrahim KAYA                                  Istanbul University                              

Prof. Dr. Osman KÖKSAL                             Eskisehir Osmangazi University          

Prof. Dr. Ali KÖSE                                          Marmara University                 

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ                              University of Central Florida        

Prof. Dr. Mehmet ÖZ                                     Hacettepe University                    

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR                        Ankara University      

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN                                   Yıldırım Beyazıt University       

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK                          Fırat University                                 

Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ                      Istanbul University           

Prof. Dr. Fazıl TEKİN                                     Eskisehir Osmangazi University                              

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM                            Anadolu University