Yükleniyor

          DUYURULAR

          14-12-2012
          Özel Sayı için Tıklayınız
          15/11/2019
          Aralık 2019 sayımız için makale kabulü sona ermiştir.
Anasayfa

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000 yılında özel bir sayı ile yayın hayatına başlamıştır. 2001 yılından itibaren de düzenli olarak yılda iki sayı yayımlanmaktadır. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Ebscohost ve ASOS Index gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan nitelikli bilimsel çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı yapmayı amaç edinmiştir.

Sosyal bilimler alanında yapılan nitelikli bilimsel çalışmaları değerlendirmek üzere dergimize önemle davet eder saygılar sunarız.